biuro@medichelp.pl

 

tel. 693 440 323

Mh

Czy Szpitale umyślnie wprowadzają Pacjentów w błąd?

17 maja 2018

W dniu dzisiejszym na łamach portalu gazetalekarska.pl został opublikowany artykuł dotyczący wykorzystywania przez Szpitale (łamiąc przy tym prawo) nazewnictwa "Rzecznika Praw Pacjenta", który jest zastrzeżony tylko i wyłącznie dla centralnego organu administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów.

 

Mowa o tym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.)

 

Link do artykułu znajduje się tutaj.

 

Nazwa „Rzecznik Praw Pacjenta” jest zatem zastrzeżona dla ww. organu administracji publicznej i nie może być wykorzystywana przez inne osoby lub instytucje.

Rzecznik Praw Pacjenta spotyka się natomiast z sytuacjami określania nazw stanowisk pracy podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych prawom pacjenta właśnie jako „Rzecznik Praw Pacjenta” bądź nazwy bardzo zbliżone.

Taka praktyka wprowadza Pacjentów w błąd co do faktycznej funkcji osoby pracującej na tym stanowisku, jej umocowania oraz zakresu kompetencji. Pacjenci w kontaktach z takim pracownikiem mogą odnieść mylne przekonanie, iż zwracają się do organu władzy publicznej lub jego pracownika, co w oczywisty sposób jest sytuacją nie do przyjęcia. Właściwą praktyką jest określanie nazw ww. stanowisk jako „pełnomocnik do spraw praw pacjenta” lub podobne.

Zdarza się także, że nieprawidłowe nazewnictwo pojawia się w przekazach medialnych, tzn. formalnie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w swojej strukturze organizacyjnej ma powołanego „pełnomocnika ds. praw pacjenta”, niemniej osoba pracująca na tym stanowisku w materiale medialnym określana jest jako „Rzecznik Praw Pacjenta”.

Rzecznik Praw Pacjenta docenia i popiera wszelkie działania oraz inicjatywy mające służyć pacjentom (za takie należy uznać powoływanie w strukturach organizacyjnych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych stanowisk pracy dedykowanych prawom pacjenta), należy jednak mieć na uwadze, aby taka inicjatywa nie wprowadzała pacjentów w błąd.

 

Podsumowując.

 

Pacjenci, którzy uważają, że ich prawo jest w Szpitalu łamane zaczynają poszukiwać pomocy. Prędzej czy później natrafiają na osobę, która podaje się za Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci nie zdają sobie sprawy, że osoba, która właśnie z nimi rozmawia jest tak naprawdę pracownikiem Szpitala i jej podstawową rolą jest reprezentowanie interesów Szpitala a nie Pacjenta. Niestety konsekwencjami takich działań będzie nie do końca uświadomiony Pacjent, który tak naprawdę może zostać wprowadzony w błąd nie przedstawiając mu Praw jakie mu przysługują w danej chwili.

 

Zespół

Medic Help

 

Skontaktuj się z nami

biuro@medichelp.pl

tel. 693 440 323

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320

Wrocław 50-020

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200