Czym się zajmujemy ?

 

Oferta Medic Help dotyczy prowadzenia sprawy odszkodowawczej z polisy lekarza, placówki zdrowia lub producenta w celu uzyskania wszelkich należnych poszkodowanemu kwot tj;

 

biuro@medichelp.pl

 

tel. 693 440 323

Mh

Zadośćuczynienia

 

czyli rekompensaty za ból i cierpienia wynikające ze zdarzenia zakwalifikowanego jako błąd lekarski

Renty

 

czyli świadczenia okresowego związanego z utraconymi dochodami lub zwiększonymi potrzebami, które wystąpiły w skutek błędu lekarskiego

Odszkodowania

 

czyli zwrotu wszelkich wydatków ponoszonych w związku ze zdarzeniem zakwalifikowanym jako błąd lekarski

 

 

Prowadzimy Twoją sprawę na wszystkich etapach tj. przed

 

 

Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Błędach

 

zakładem ubezpieczeń lekarza lub placówki zdrowia

 

sądem

 

 

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, zapewniamy prowadzenie sprawy przez kancelarię prawną za zasadach success fee, czyli jedynie jako procent od uzyskanego odszkodowania. Gwarantujemy bezpłatną i niezobowiązującą ocenę każdego przypadku, który może być związany z błędem medycznym.

 

 

W ramach wsparcia dla naszych Klientów oferujemy wsparcie pieniężne poprzez:

 

udzielenie zaliczki na poczet uzyskanego odszkodowania

 

wyłożenia kosztów sądowych, w przypadku gdy nie można uzyskać zwolnienia od kosztów sądowych.

 

Prowadzimy sprawy dotyczące błędów lekarskich, w tym między innymi:

 

·    Wprowadzenie wadliwych produktów medycznych na rynek Polski

 

·    Zakażenia szpitalne

 

·  Błędy okołoporodowe skutkujące najczęściej Mózgowym Porażeniem Dziecięcym lub poważnymi, śmiercią dziecka lub poważnymi uszkodzeniami ciała

 

·    Błędy operacyjne skutkujące poważnym rozstrojem zdrowia

 

·    Błędy w diagnostyce medycznej.

 

Każdego klienta traktujemy indywidualnie zapewniając szeroką pomoc i wsparcie na drodze do uzyskania satysfakcjonujących kwot.

Skontaktuj się z nami

biuro@medichelp.pl

tel. 693 440 323

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320

Wrocław 50-020

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200