biuro@medichelp.pl

 

tel. 693 440 323

Mh

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego

15 lutego 2018

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędu medycznego uznawana jest powszechnie za trudną lub niemożliwą próbę dochodzenie praw osób poszkodowanych z tego tytułu. W niniejszym artykule staram się przybliżyć w sposób możliwe najprostszy podstawowe zagadnienia z tego tytułu.

 

Dlaczego jest tak trudno?

 

Podstawowym problemem i wyzwaniem dla osoby poszkodowanej lub reprezentującego ją pełnomocnika jest udowodnienie, że doszło do błędu medycznego. W praktyce oznacza to, że wykonana przez lekarza określona procedura medyczna była niezgodna z jej prawidłowym przebiegiem. Medycyna jest zbiorem określonych reguł i zasad w części określonych konkretnymi procedurami medycznymi, w części wynikającą z aktualnej wiedzy medycznej. Postąpienie niezgodnie z tymi zasadami (bez wyjątkowego uzasadnienia) oznacza popełnienie błędu lekarskiego.

 

Czy każdy błąd daje prawo do zadośćuczynienia?

 

Jednak nie każdy błąd oznacza, że poszkodowany ma prawo dochodzić znacznych kwot od podmiotu odpowiedzialnego. Taka możliwość występuje jedynie wtedy, kiedy błąd spowodował poważne skutki w stronie zdrowia poszkodowanego (lub doprowadził do śmierci).  Musi istnieć konkretny związek między błędem a pogorszeniem stanu zdrowia. Samo potencjalne zagrożenie życia lub zdrowia nie daje podstaw do dochodzenia zadośćuczynienia.

 

Od kogo dochodzić zadośćuczynienia?

 

Określonych kwot dochodzi się od zakładu ubezpieczeń, który był ubezpieczycielem lekarza (placówki medycznej) w momencie popełnienia błędu. Oznacza to, że lekarz lub placówka medyczna nie będzie bezpośrednio zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kwot. Do tej zapłaty zobowiązany będzie ubezpieczyciel z polisy OC (która jest dla lekarzy i placówek ochrony zdrowia obowiązkowa). Oznacza to także, że nie wystąpi problem wypłacalności podmiotu zobowiązanego do zapłaty.

 

Jakie kwoty?

 

Pomimo, że prawo nie określa jasno jaką kwotę należy w konkretnym przypadku uznać za adekwatną próbę rekompensaty za cierpienie i ból (kwota zadośćuczynienia) to orzecznictwo sądowe ( a więc wyroki, które zapadały w podobnych sprawach) pozwalają na widełkowe określenie kwot jakie mogą należeć się poszkodowanemu. W Polsce kwoty zadośćuczynienia w przypadku poważnego rozstroju zdrowia sięgają od kilkuset tysięcy złotych do miliona.

 

Czy mam jakiś czas na zgłoszenie roszczeń?

 

Prawo do dochodzenia odszkodowania nie jest bezterminowe. Zasadniczo wynosi ono 3 lata od daty błędu (czasu, w którym poszkodowany dowiedział się o tym). Korzystne zasady dotyczą odszkodowania za błędy wyrządzone dzieciom, które przedawniają się (a więc prawo ich dochodzenia kończy się) 2 lata po skończeniu przez dziecko pełnoletności.

 

Jak sprawdzić czy doszło do błędu?

 

Na rynku odszkodowawczym działa wiele podmiotów, które w mniej lub bardziej profesjonalny sposób zajmują się tematyką błędów medycznych.  W pierwszej kolejności poszkodowany powinien móc – tak jak w Medic Help – prawo do bezpłatnej i niezobowiązującej oceny jego przypadku. Ocena powinna zakończyć się ustaleniem czy istnieje realna szansa uzyskania określonych (oraz jakich?) kwot dla poszkodowanego.

 

Skontaktuj się z nami

biuro@medichelp.pl

tel. 693 440 323

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320

Wrocław 50-020

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200