biuro@medichelp.pl

 

tel. 693 440 323

Mh

Przegrany proces i co dalej?

11 grudnia 2017

W branży odszkodowawczej, w tym także w przypadku dochodzenia odszkodowań za błędy medyczne, rozliczenie następują generalnie za zasadach success fee. Poszkodowany nie ponosi kosztów, a jedynym wynagrodzeniem będzie procent od uzyskanego „odszkodowania”. Jednak co w przypadku, gdy poszkodowany nie otrzyma „odszkodowania”?

O ile na etapie postępowania przedsądowego nie musi się liczyć z żadnymi dodatkowymi kosztami, o tyle na etapie sądowym sprawa się komplikuje. Nawet jeśli uzyskano zwolnienie od kosztów sądowym przegrana oznacza konieczność ich uiszczenia. Dodatkowo sąd zasądza na rzecz przeciwnika tzw. „koszty sądowe” czyli koszty działania pełnomocnika strony przeciwnej. Razem mogą być to koszty wynoszące od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Warto ustalić kto zobowiązuje się ponieść koszty przegranego procesu czy będzie to podmiot prowadzący sprawę odszkodowawczy czy klient. Zapisy umowy powinny być w tej kwestii jednoznaczne. Tylko zapis o poniesieniu kosztów przegranego procesu przez podmiot prowadzący sprawę odszkodowawczą gwarantuje pełne finansowe bezpieczeństwo poszkodowanemu.

 

Skontaktuj się z nami

biuro@medichelp.pl

tel. 693 440 323

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320

Wrocław 50-020

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200