biuro@medichelp.pl

 

tel. 693 440 323

Mh

Wydłużono okres przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych.

24 lipca 2018

Mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość.

 

Właśnie zmieniono przepisy prawa dotyczące terminów przedawnienia roszczeń z tytułu błędów medycznych.. Ale dla każdego przypadku wydłużenie terminu jest różne.

 

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego, która weszła w życie od 9 lipca 2018 roku mówi nam, że osoba poszkodowana m.in. przez błąd medyczny zyskać może NAWET dodatkowy rok na dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego.

 

Nowelizacja, nie zmienia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych. Nadal mamy 3 lata od momentu dowiedzenia się o błędzie. Jednak jak mówi nam art. 118: „(…) Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

 

Najlepiej będzie jak przedstawimy to na przykładzie.

 

Do tej pory, jeżeli Pacjent uzyskał informację o wystąpieniu błędu medycznego na przykład w dniu 1 kwietnia 2015 roku, termin przedawnienia zaczął biec dzień później czyli od 2 kwietnia 2015 roku, a roszczenia z tego tytułu uległyby przedawnieniu 2 kwietnia 2018 roku.

 

W zaprezentowanym powyżej przykładzie okres trzech lat od daty „dowiedzenia się” o wystąpieniu błędu medycznego ulegnie wydłużeniu do końca danego roku kalendarzowego. A zatem roszczenie o naprawienie szkody, wyrządzonej tym błędem medycznym, ulegnie przedawnieniu dopiero na koniec roku czyli 31 grudnia 2018 roku. A zatem w naszym przypadku pacjent zyskuje dodatkowe 9 miesięcy do przedawnienia sprawy.

 

I co najważniejsze, nowe przepisy stosuje się również do roszczeń powstałych PRZED wprowadzeniem nowelizacji.

 

Zespół

Medic Help

 

Skontaktuj się z nami

biuro@medichelp.pl

tel. 693 440 323

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320

Wrocław 50-020

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200