biuro@medichelp.pl

 

tel. 693 440 323

Mh

Wywiad cz. 2

05 lutego 2018

Zapraszamy na drugą część wywiadu z prezesem Bartoszem Boberskim

 

6. Dziennikarz: Jakie koszty musi ponieść poszkodowany, aby skorzystać z Państwa oferty?

 

BB: Rozliczamy się jedynie pozytywnym wynikiem sprawy, a więc procentem od uzyskanego odszkodowania. Nasz klient nie ponosi żadnych opłat za prowadzenie sprawy.

 

7. Dziennikarz: Wszyscy wiemy jak skomplikowane i trudne są sprawy o błąd lekarski, co Pana zdaniem jest największą barierą w uzyskaniu odszkodowania za taki błąd?

 

BB: W Polsce dochodzi do ogromnej ilość błędów medycznych o często tragicznych skutkach. Podstawową barierą jest możliwość udowodnienia, że doszło do zaniedbania, które najczęściej oznacza błędnie przeprowadzoną procedurę medyczną. W tym zakresie główną barierą, oprócz kwestii dowodowych związanych z uzyskaniem odpowiedniej opinii, która to potwierdzi, jest dość powszechna praktyka fałszowania dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna bardzo często nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu leczenia, co oczywiście ma służyć uniknięciu odpowiedzialności za błąd.

 

8. Dziennikarz: Czy ofiary błędów medycznych często i chętnie decydują się na walkę o pieniądze będące rekompensatą za doznaną w wyniku błędu krzywdę?

 

BB: Bywa z tym różnie. Często poszkodowani nie chcą dochodzić swoich roszczeń. Z wielu powodów. Często nie chcą wracać do traumatycznych chwil związanych z leczeniem dodatkowo nie wierzą w realną możliwość uzyskania odpowiednich środków. Dodatkową barierą jest strach przed postępowaniem sądowym i świadomość wieloletniego procesu. To oczywiście nie wszystkie czynniki, które sprzyjają poczuciu bezkarność za popełniane błędy medyczne i obniżają kwoty wypłat należnych poszkodowanym.Wskazał bym jeszcze na możliwość całkowicie bezpłatnej i niezobowiązującej konsultacji prawnej, którą można uzyskać w Medic Help, a która może pozwolić na ustalenie realnych szans na dochodzenie roszczeń oraz wstępnie oszacować kwoty. Nawet jeśli poszkodowany nie zdecyduje się na dochodzenie swoich praw to przynajmniej ma świadomość jakie kwoty były możliwe do uzyskania w jego przypadku.

 

9. Dziennikarz: Jak zachęcił by Pan poszkodowanych do walki o należne sobie pieniądze?

 

BB: Pieniądze w postaci należnego odszkodowania powszechnie kojarzonego z zadośćuczynieniem (czyli finansową rekompensatą za ból i cierpienie) nie są żadnym kupczeniem nieszczęściem. One się po prostu należą i powinny polepszyć komfort życia proszkowanego czy w postaci wydatków na rehabilitację, która jak wiemy nie jest w pełnym zakresie refundowana przez NFZ czy tez na zakup sprzętu rehabilitacyjnego lub po prostu na finansowe zniwelowanie skutków jakie spowodował błąd lekarski.

 

10. Dziennikarz: Do jakich błędów najczęściej dochodzi w Polsce i które są najbardziej tragiczne w skutkach?

 

BB: Najtragiczniejsze błędy to te, które kończą się niepełnosprawnością. Najczęściej jest to wynikiem źle przeprowadzanych operacji. Szczególnie błędy okołoporodowe skutkujące niepełnosprawnością dzieci są najtragiczniejsze w skutkach i wiążą się z największymi emocjami.

 

Dziennikarz: Dziękuję za rozmowę.

BB: Dziękuję również

 

Skontaktuj się z nami

biuro@medichelp.pl

tel. 693 440 323

ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320

Wrocław 50-020

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200